Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej: kto i w jakiej części je pokrywa, kiedy obowiązek spada na gminę

Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest prawem mieszkańca gminy, ale nie zawsze może się ono ziścić. Mimo iż usługa jest odpłatna, w wielu regionach brakuje miejsc w tych placówkach, są kolejki oczekujących. Decyzję o skierowaniu do DPS podejmuje gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do placówki. Zanim to zrobi, sprawdza, czy faktycznie trzeba mu zapewnić całodobową opiekę, np. z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, czy nie może on... Read More | Więcej...