Finlandia dopasowuje swój transport do Europejskiego Zielonego Ładu

Finlandia otrzymała rekordowe finansowanie na projekty transportowe z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Na cele związane z rozwojem transportu kolejowego i infrastruktury morskiej, w ramach rozbudowy paneuropejskich korytarzy transportowych (Trans-European Transport Network – TEN-T), Finlandia otrzyma 80,78 miliona euro. Finansowanie z CEFu projektów transportowych trafia zarówno do agencji na szczeblu centralnym, jak i do... Read More | Więcej...